inženýrská, projekční a realizační činnost v oblasti výstavb​​y

STRÁNKY VE VÝSTAVBĚ - OMEZENÁ FUNKČNOST

Silnoproudé rozvody

Realizujeme instalace silnoproudých rozvodů do 1000V, vlastní výrobu rozvaděčů, rozvaděčů MaR,  osazení všech přístrojů a komponentů, montáže osvětlovacích tělěs.
Realizujeme tzv. chytré ovládání.

Elektrická požární signalizace EPS

Elektrická požární signalizace zajišťuje včasnou a rychlou identifikaci a lokalizaci vzniku ohniska požáru. Nasazením systému EPS je tak možné zabránit vzniku velkých materiálových ztrát a v horších případech i ztrátě lidských životů.
Systém EPS tvoří vyhodnocovací ústředna, různé typy hlásičů, koncová a popřípadě ovládací zařízení. EPS informuje uživatele o vzniku požáru akustickou a optickou signalizací přímo v objektu nebo pomocí zařízení dálkového přenosu signalizace na stanoviště dohledového poplachového a přijímacího centra, které je umístěno u hasičského záchranného sboru (HZS).
Využití grafického nadstavbového vybavení potom umožňuje velmi rychlou orientaci v objektech a budovách a tím maximální zkrácení doby požárního zásahu od vzniku požáru. Programovatelnými výstupy ústředny je možné ovládat další zařízení související s protipožární ochranou (protipožární dveře, hasící zařízení, klíčové trezory, apod.)

Poplachové zabezpečovací systémy PZTS

PZTS monitoruje vstup neoprávněných osob do prostorů, které jsou touto signalizací střeženy, následně při vyhlášení poplachu může dát podnět k přivolání policie nebo bezpečnostní služby. 
Instalaci PZTS předchází zpracování bezpečnostního posouzení objektu, které stanoví kritická místa a vyhodnotí veškerá rizika, definuje úroveň a stupeň zabezpečení a navrhne technické řešení, včetně návrhu režimového opatření.
Zajišťujeme projekt, instalaci zařízení, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, pravidelné revize a kontroly.

Systém kontroly a řízení vstupu ACS

Systémy kontroly vstupu řídí přístup osob, resp. vozidel do chráněných prostorů nebo ke chráněným zařízením, případně informacím, na základě přidělených přístupových práv. Tato zařízení umožňují sledovat pohyb osob v definovaných prostorových zónách. Systémy ACS využívají koncové akční prvky, např. elektrické zámky, turnikety, brány, propusti a další. Jako nositel přístupového oprávnění jsou využívána různá média, např. magnetické a čipové karty, čipové přívěšky různých tvarů a nejnověji se využívá biometrických informací, např. otisky prstů, zobrazení oční duhovky nebo sítnice nebo obraz obličeje.

Strukturovaná kabeláž SK

Realizujeme stavbu kabelážních systémů, především strukturovaných pro datové a hlasové služby. Instalujeme kabelové rozvody v metalickém nebo v optickém provedení. Datové sítě v provedení strukturované kabeláže umožňují propojení počítačové a telefonní sítě do univerzálního celku, ale také umožňují obrazové přenosy v rámci CCTV nebo i dalších datových aplikací. SK jsou navrhovány a realizovány za použití značkových komponent, které jsou zárukou funkčnosti a stability po dlouhá léta používání. Samozřejmostí jsou instalace certifikovaných kabeláží.

Kamerové systémy CCTV

CCTV slouží pro monitorování, případně ověřování poplachového stavu.
CCTV systémy tvoří záznamová zařízení, kamery, monitory, videopřepínače, multiplexery, videomatice atd.
Současné systémy umožňují téměř neomezené možnosti ovládání (polohy, ostření, transfokace) a přenosu obrazu i zvuku na dálku, a to i na velké vzdálenosti s využitím buďto koaxiálních nebo optických kabelů a nejnověji s využitím datových sítí s protokolem TCP/IP. Možné jsou i přenosy realizované pomocí mikrovlnných nebo laserových pojítek.

Ozvučovací systémy - Místní rozhlas MR, Nouzový zvukový systém NZS

Ozvučovací systémy MR a NZS jsou používány pro distribuci řeči nebo hudby do požadovaných prostor. Zařízení NZS slouží k akustické signalizaci vzniku požáru a je aktivováno systémem EPS. 

Kontaktujte nás

Děkujeme! Vaše zpráva byla odeslána.
Nepodařilo se odeslat Vaši zprávu. Zkontrolujte zadání a zkuste znovu.